Asker Parterapi Andrea Solli

 

 

              «Lykkelige parforhold er ingen tilfeldighet»

 

 

En kjærlighetsrelasjon bærer et unikt løfte i seg, å berike sin partner emosjonelt og spirituelt. Vår partner nærer oss og gir oss vinger i gode tider, men utfordrer våre grenser i krisetider. Vi blir skuffet fordi vi føler at vi ikke får det vi hadde forventet. Vi reagerer kanskje med sinne, eller trekker oss unna, fordi vi ikke har funnet en annen måte å si i fra om at vi har det vondt.

 

 

Da trenger man hjelp til å endre vonde konfliktmønstre, som kan handle om barneoppdragelse, opplevde krenkelser, ønske om nærhet og intimitet m.m. Når konfliktmønstre blir kroniske, eller avstand og taushet har inntatt relasjonen, er parforholdet ikke lenger det trygge stedet vi trenger.

 

 

Ikke vær redd for å søke støtte, for en kort periode, i slike faser av livet. Mitt ønske er å skape rom for tillit, hvor vi sammen kan se nærmere på hva dere har behov for. Jeg vil, sammen med dere identifisere de negative mønstre dere har utviklet. Vi ser på hvilke triggere som er i stand til å aktivere dypere, sårbare områder i oss, som i sin tur fører til forsvarsreaksjoner, som skaper avstand og frykt.

 

 

Først når vi blir bevisst og forstår det ubevisste samspill, har vi mulighet til forandring. Når begge partnere ser hva hver har bidratt med til å gjøre relasjonen vanskelig og frustrerende, gir det håp, og det vil oppstå en roligere og mer tillitsfull atmosfære for fornyet nærhet og kontakt. Dere vil ha kommet ut av den vonde spiral av anklager og skyldfølelse.

 

 

Jeg er universitetsutdannet psykolog, med spesialitet klinisk psykologi og har tilleggsutdannelse innenfor ulike terapiretninger, psykodynamisk terapi, gestaltterapi og psykosomatisk og kroppsorientert forståelse og tilnærming. Jeg har over 30 års praksis, de fleste i egen privatpraksis. De siste 15 år har jeg fordypet meg i å forstå samspillet i par- og familierelasjoner, med fokus på emosjonsfokusert parterapi (EFT) og IMAGO parterapi. Ved EFT er forståelsen av samspillet og bevisstgjøring av dette sentralt. Ved IMAGO benyttes en strukturert dialogform, hvor vi lærer å lytte på en ny og dypere måte. Begge metoder åpner for mulighet for dyp forandring i relasjonen.

 

 

Etter min erfaring er 10-20 dobbelttimer (90 min) nødvendig for å oppnå varige resultater. Vi starter gjerne opp med en time, hver eller hver annen uke. Senere kan det bli lenger avstand mellom timene. Ikke sjelden kan en oppfølgingstime 1-2 år etter, være godt å ta. Når du bestiller, er det sedvanlige regler for avbestilling: senere enn 48 timer før timen, vil den bestilte timen måtte betales fullt ut. Timer betales i etterkant (faktura). Jeg tilbyr terapi på norsk og på tysk.

 

 

Ønsker du å vite mer, eller bestille en «info-time», vennligst send meg en SMS eller en E-post (se under) med navn, telefonnr. og E-postadresse.

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   tlf: 47079930 (SMS)

 

Takk og velkommen.

Andrea Solli

Psykologspesialist

 

Copyright © 2017. Alle rettigheter reservert.